Přihlášený zákazník: Přihlásit se | Registrace

Pejskar

Přijďte k nám ochutnat nebo si rovnou objednejte bezlepkové uzeniny od tradičního českého výrobce Pejskar. Stručné nahlédnutí do historie firmy nabízíme níže v dobovém textu:


Počátky firmy Pejskar a spol., spol. s.r.o. sahají až do roku 1900 kdy 13. června téhož roku vznikla oficiálně firma „Bratří Pejskarové" v Polici nad Metují se sloganem

„První česká továrna na zboží uzenářské, masové konzervy a vývoz šunek „


Bratři Pejskarové – Jan a František vyrostli v Polici, kde je vychovávali spolu s dalšími sourozenci jejich strýcové po matce, taktéž řezníci u kterých se bratři řeznictví vyučili.
Již v roce 1887 založili řeznický závod „Bratři Pejskarové, řeznictví a uzenářství“.
Dobové záznamy hovoří o velké podnikavosti:

Velkozávod si zřídili, postavili sobě udírny, skupovávali ve vůkolí od řezníků vepřové kýty a nakládali a udili a zasílali do jiných měst –Prahy, Vídně, do lázeňských míst Karlových Varů, Mariánských lázní, též i za hranice  Saska a Pruska.
e a.


Pro dobytek hovězí i vepřový  jezdili si sami do Polska, Uher a Chorvatska, vždy několik set kusů tam skoupili a po železnici ho do Police posílali. Tu až 200 vepřů najednou porazili, opařili a v uzenářství zpracovali, taktéž velký počet  hovězího dobytka hromadně poráželi a zboží pak hotové široko daleko rozesílali. Měliť též v jiných městech zavedené filiální obchody a v nich své krámské, kamž denně své zboží čerstvé se svými povozy a po železnici , taktéž v Polici ve dvou krámech maso čerstvé a uzené šunky, uzenky  a droby hojně prodávali.
V roku 1902 postavěli sobě na zakoupeném pozemku řeznickou továrnu s párou hnanými stroji ku zpracování masa, se strojovnou a vysokým komínem a opodál postavěli sobě potřebnou velkou lednici. Museli složiti přísahu c.k. komisaru broumovskému od hejtmanství vyslanému, aby dobré zboží zaručili vyráběti a aby též továrnu ouředně schválil (v té době měli již 36 tovaryšů).
Roku 1904 koupili od vrchnosti rybník při továrně hraničící, aby sobě mohli  led vysekávati a do lednice skládati, neb ho každého roku několik set fůr spotřebovali.


V roku 1909 postavěli sobě na svém pozemku při továrně vlastní jatky jen pro svůj vlastní závod, neb každý týden na mnoho set vepřů zabíjeli, až do 500 kusů, mimo 6 až 8 kusů hovězího dobytka těžkého.

Roku 1913 měli ve svém závodu 3 písaři a 38 řeznických tovaryšů, kuchařku pro ně a pro strojvedoucího.

Oni měli své zástupce v mnoha městech a spojení s bankami v Praze, Brně, Vídni, Budapešti, Sarajevě, Dubrovniku, Monte Carlu, Kyjevě i v Rusku a Polsku.

1914 – přijela do Police c.k. vojenská komise k řezníkům bratřím Pejskarům na vyrobené konservy a ku dodávání masa k vojsku


Chod továrny neomezila ani 1. světová válka, naopak. Již na podzim roku 1914 se továrna stala výrobcem a dodavatelem vojenských konzerv; výroba pokračovala i přes částečný požár továrny 19. ledna 1915. Vojenské dodávky nepřestávaly ani za první republiky. Již v březnu 1923 získala továrna armádní zakázku na výrobu jednoho milionu vojenských gulášových konzerv. Na výrobu guláše tehdy padlo více než 1.500 kusů těžkého hovězího dobytka a městu to přineslo na dobu 3 měsíců množství pracovních příležitostí. Podobných státních zakázek získala firma v dalších letech ještě několik. Nesmíme zapomenout ani na významný příspěvek firmy Pejskarové ke stravování chudé školní mládeže, které ustanovené družstvo poskytovalo žactvu masité polévky. Tyto akce počínají již rokem 1906 a pokračovaly až do první republiky.

K první ztrátě majetku došlo již za německé okupace. Dne 13. 10. 1938 německé vojsko ve Stárkově, který měl podle mnichovské dohody zůstat ČSR, zabralo velkostatek v hodnotě 1 700 000 Kč, patřící bratrům Pejskarovým. Německému důstojníkovi museli majitelé odevzdat klíče, načež byli vykázáni z obce. Ve Vápence, kde měli bří Pejskarové pilu, došlo k okamžitému rozprodání uloženého dříví - samozřejmě bez jakékoliv náhrady.

2.listopadu 1942 umírá František Pejskar
16.ledna 1946 umírá i Jan Pejskar

29.2 1948 byla zavedena v podniku státní správa a  12.srpna 1948 byla znárodněna firma Bratři Pejskarové a začleněna do národního podniku MASNÝ PRŮMYSL

V rozmezí 1953 – 1982 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a přestavba celého objektu se specializací na výrobu trvanlivých salámů teplou i studenou cestou.

V roce 1977 byla zahájena výroba známého Poličanu a krátce nato Herkulesu, Paprikáše a dalších.
1.6.1992 převzali na základě privatizačního projektu a následným odkupem závod potomci původních vlastníků pod hlavičkou Pejskar a spol , spol. s.r.o.

Od té doby dodnes proběhly rozsáhlé změny v technologii výroby a zvýšila se produkční kapacita firmy a v rámci České republiky je mezi pěti největšími výrobci trvanlivých salámů.

Výrobky firmy Pejskar jsou přirozeně bezlepkové a svou kvalitou zaujímají přední místo na trhu a byly oceněny značkou Klasa.

 

Masna na Kozím plácku
Kozí 9, Praha 1

+420 255 795 404
prodejna-kozi@madegroup.cz